Rongital s.r.o. tř.Svobody 31, 779 00 Olomouc, CZ

nezrušit to?

Zajišťujeme přepravy jednotlivých vozových zásilek, skupin vozů, ucelených vlaků a to jak v rámci vnitrostátních přeprav, tak i mezinárodních přeprav.

ROZSAH PŘEPRAV:

• Vnitrostátní a mezinárodní přeprava vozových zásilek

• Přeprava kolejových vozidel a nadrozměrného nákladu

• Překládka zboží v přístavech

• Přeprava z/do námořních přístavů

• Přeprava nebezpečného zboží – RID

• Kontejnerová přeprava

• Překládka zboží v přechodových stanicích se změnou železničního rozchodu

• Sledování zásilek

• Nakládka a upevnění zásilek

• Intermodální přeprava

• Přeprava obilovin ve speciálních vagónech

• Pronájem železničních vozů UACS apod.

• Celní odbavení zásilek

• Pojištění zásilek

We organise transportation for individual wagons, wagons groups, and block trains both within domestic and international transport.

TRANSPORT SCOPE:

• Domestic and international wagon shipments

• Transport of rail vehicles and oversize cargo

• Trans-shipment of goods in ports

• Transport to and from seaports

• Transport of hazardous goods – RID

• Container transport

• Trans-shipment of goods at transfer stations with a change in railway gauge

• Shipment tracking

• Shipment loading and fixing

• Intermodal transport

• Transport of cereals in special train cars

• Renting of UACS railway cars, etc.

• Customs clearance

• Shipment insurance