Rongital s.r.o. tř.Svobody 31, 779 00 Olomouc, CZ

nezrušit to?

Pro zajištění námořních přeprav využíváme služeb renomovaných rejdařů, se kterými máme uzavřené přímé smlouvy. Díky tomuto jsme schopni poskytnout kvalitní servis a výhodné cenové podmínky.

V rámci námořních přeprav realizujeme:

 • Přeprava kusových zásilek (LCL)
 • Přeprava celokontejnerů (FCL)
 • Prodej kontejnerů
 • Přeprava Ro-Ro (přeprava vozidel a strojů po vlastní ose)
 • Nadrozměrné zásilky
 • Přepravy vojenského materiálu a materiálu pod exportní licencí
 • Přeprava IMO zásilek
 • Vystavení IMO DGD dokumentů
 • Zajištění charterových plavidel
 • Odbavení zásilek, kontrola zásilek v přístavu
 • Vystavení konosamentů
 • Pojištění zásilek

Pro námořní přepravu využíváme největší evropské přístavy: Hamburg, Bremerhaven, Antwerpen, Livorno, Koper, Gdynia, Gdaňsk. Při přepravě vojenské techniky, kolových/pásových vozidel a munice zajišťujeme osobní dohled nad manipulací v přístavech.

For securing sea transports, we utilise the services of renowned shipowners, with whom we have concluded direct contracts. Thanks to this, we are able to provide quality service at advantageous prices.

Within the scope of sea transport, we carry out:

 • Transport of piece shipments (LCL)
 • Transport of full containers (FCL)
 • Container sales
 • Ro-Ro (transport of vehicles and machines under their own power)
 • Oversized shipments
 • Transport of IMO shipments
 • The Issue of IMO DGD documents
 • Transportation of military materiál and material under an export licence
 • Securing chartered vessels
 • Clearance of shipments, shipment checking at the port
 • Issuing of bills of lading
 • Shipment insurance

For sea transport, we utilise the largest European ports: Hamburg, Bremerhaven, Antwerp, Livorno, Koper, Gdynia, and Gdansk. During the transport of military equipment, wheeled/tracked vehicles, and ammunition, we arrange for supervision over the handling in ports.