Rongital s.r.o. tř.Svobody 31, 779 00 Olomouc, CZ

nezrušit to?

V rámci přeprav nabízíme služby kontejnerového terminálu, které zahrnují:

v exportu:

• nákup kontejnerů

• manipulaci kontejnerů na terminálu

• nakládku zboží do kontejnerů

• upevnění zboží v kontejnerech

• označení kontejnerů

• krátkodobé skladování na terminálu

• celní služby

• pojištění

v importu:

• doprava na terminál

• manipulace

• vykládka a distribuce

Within the scope of transports, we offer the services of a container terminal, which include:

In export:

• Container purchasing

• Container handling at the terminal

• Goods loading into containers

• Goods fixing in containers

• Container marking

• Short-term storage at the terminal

• Customs services

• Insurance

In import:

• Transport to the terminal

• Handling

• Unloading and distribution