Rongital s.r.o. tř.Svobody 31, 779 00 Olomouc, CZ

nezrušit to?

Expresní přeprava / Express transport

Provádíme expresní přepravy zásilek od 1 do 10 palet s užitečnou hmotností do 1,2t. Expresní přepravy provádíme v rámci EU, Ruska a Turecka.

We are doing express transports from 1 to 10 pallets with payload up to 1,2t. Our terittory of express transports is whole EU,Russia and Turkey.

Silniční doprava / Road transport

Zajišťujeme veškeré druhy vnitrostátních a mezinárodních silničních přeprav od kusových zásilek až po přepravy nadrozměrných nákladů.

We arrange for all types of domestic and international road transport, from particular shipments up to oversize cargo transports.

Letecká přeprava / Air transport

 Zajišťujeme přepravu malých i velkoobjemových zásilek prostřednictvím renomovaných leteckých společností.

We secure transport of small and large volume shipments via major airlines.

Námořní přeprava / Sea transport

Pro zajištění námořních přeprav využíváme služeb renomovaných rejdařů, se kterými máme uzavřené přímé smlouvy. Díky tomuto jsme schopni poskytnout kvalitní servis a výhodné cenové podmínky.

For securing sea transports, we utilise the services of renowned shipowners, with whom we have concluded direct contracts. Thank to this, we are able to provide quality service at advantageous prices.

Železniční přeprava / Rail Transport

Zajišťujeme přepravy jednotlivých vozových zásilek, skupin vozů, ucelených vlaků a to jak v rámci vnitrostátních přeprav, tak i mezinárodních přeprav.

 We organise transportation for individual wagons, wagons groups, and block trains both within domestic and international transport.

Přeprava vojenského materiálu / Military transport

V naší společnosti pracují odborníci znalí problematiky vojenské techniky a obranného průmyslu, včetně znalostí problematiky exportních licencí a EUC.

 Our experts are knowledgeable in issues of military equipment and the defence industry, including knowledge of the issues of export licences and EUC.

Kontejnerové služby / Container services

V rámci přeprav nabízíme služby kontejnerového terminálu.

Within the scope of transports, we offer the services of a container terminal.

 

Poradenství / Consulting

V rámci přeprav poskytujeme potřebné poradenství.

Within the scope of transport, we provide all the necessary consultation.