Rongital s.r.o. tř.Svobody 31, 779 00 Olomouc, CZ

nezrušit to?

V rámci přeprav poskytujeme potřebné poradenství:

• vyřízení potřebných povolení k realizaci přepravy (tranzitní licence, policejní povolení, hlášení přeprav, nadrozměrná povolení, přeletová povolení, …)

• označení zásilky (ADR, RID, IMO, DGD) – marking and labelling

• vystavení průvodních dokumentů

• vystavení dokumentů dle ADR, RID, IMO, DGR

• optimalizace trasy přepravy

• kontrola provedení nakládky

• realizace přepravy

 

Within the scope of transport, we provide all the necessary consultation:

• Handling of permits needed for implementation of the transport (transit licences, police permits, transport notifications, oversize permits, overflight permits, etc.)

• Shipment marking (ADR, RID, IMO, DGD) – marking and labelling

• issuing the accompanying documents

• Issuing documents pursuant to ADR, RID, IMO, and DGR

• Transport route optimising

• Checking loading performance

• Transport implementation