Rongital s.r.o. tř.Svobody 31, 779 00 Olomouc, CZ

nezrušit to?

Zajišťujeme veškeré druhy vnitrostátních a mezinárodních silničních přeprav od kusových zásilek až po přepravy nadrozměrných nákladů.

ROZSAH PŘEPRAV:

• kusové zásilky

• celovozové zásilky

• nadrozměrné přepravy

• přepravy zboží v režimu ADR

• přepravy zbraní a munice

• přepravy vojenské techniky a produktů obranného průmyslu

• projektové přepravy těžkého průmyslu

• přepravy námořních kontejnerů

We arrange for all types of domestic and international road transport, from particular shipments up to oversize cargo transports.

OUR TRANSPORT SCOPE:

• Particular shipments

• All vehicle shipments

• Oversize transports

• Goods transports in the ADR mode

• Weapon and ammunition transports

• Transports of military equipment and defence industry products

• Project transports for heavy industry

• Transport of standard shipping containers